Sài Gòn những biểu tượng – cuốn sách mang lại nhiều cảm xúc trong các sách mình reveiew từ trước đến giờ.Đây là cuốn sách mới nhất mà mình review. Mấy bạn xem trước video nha. Mai mình sẽ kể chuyện quá trình hợp tác với nhà tài trợ và quá trình cô gái dựng video cảm xúc ra sao nha :D. Mình phải đi ngủ vì phải tắt máy tính trước 9pm mỗi ngày đó kaka.Clip review sách Sài...