Trích dẫn sách – tagged "Kitchen Condidential, Mekong, TRÍCH DẪN SÁCH, sách, Mekong - Phù sa phiêu bạt, SÔNG MEKONG, Kính sợ và run rẩy, Trích dẫn, Triết học, Anthony Bourdain, Trích dẫn sách, Tâm, Søren Kierkegaard, trích dẫn, Valentine, Lam Phương, Khải Đơn, CỬU LONG, MEKONG - PHÙ SA PHIÊU BẠT, Thơ, Khúc thụy du, KHẢI ĐƠN, TÂM, Du Tử Lê, Tình yêu, Quốc Bảo, Sách, Trăm nhớ ngàn thương, MEKONG" – PHANBOOK.VN

hiến chương yêu ngày 14.2**Nguyễn Bích, Trúc Hồ soạn thành ca khúcem đã biết Hiến chương nào cũng vậy,có những điều bắt buộc chúng ta theo(như ngày mai thi lấy bằng lái xe)ta cẩn thận ghi những điều phải nhớ.I.khi em lạnh, tôi biến thành ngọn lửa,cửi thương yêu, than đỏ hực ân tìnhem cần thơ cho sáng dậy thơm hơntôi lập tức hóa thân thành vần điệu.II.khi em bước tôi biến thành chiếc kiệungựa hai hàng, tứ mã chắc......