Trích dẫn sách – tagged "bao chi, khởi nghiệp, sách, an ninh mạng, TRÍCH DẪN SÁCH, Mekong, Trích dẫn sách, Trích dẫn, Triết học, công nghệ máy tính, BỊ THEO DÕI, Edward Snowden, Corey Pein, Thung lũng Silicon, Søren Kierkegaard, Thơ, Khúc thụy du, KHẢI ĐƠN, Kitchen Condidential, Mekong - Phù sa phiêu bạt, SÔNG MEKONG, Anthony Bourdain, Quốc Bảo, Sách, Trăm nhớ ngàn thương, MEKONG, sống làm việc làm việc làm việc chết, Tâm, TÂM, Du Tử Lê, Tình yêu, Kính sợ và run rẩy, Valentine, trích dẫn, Lam Phương, Khải Đơn, CỬU LONG, MEKONG - PHÙ SA PHIÊU BẠT, binh luan" – PHANBOOK.VN

hiến chương yêu ngày 14.2**Nguyễn Bích, Trúc Hồ soạn thành ca khúcem đã biết Hiến chương nào cũng vậy,có những điều bắt buộc chúng ta theo(như ngày mai thi lấy bằng lái xe)ta cẩn thận ghi những điều phải nhớ.I.khi em lạnh, tôi biến thành ngọn lửa,cửi thương yêu, than đỏ hực ân tìnhem cần thơ cho sáng dậy thơm hơntôi lập tức hóa thân thành vần điệu.II.khi em bước tôi biến thành chiếc kiệungựa hai hàng, tứ mã chắc......