Trích dẫn sách – tagged "Kitchen Condidential, Mekong - Phù sa phiêu bạt, SÔNG MEKONG, TRÍCH DẪN SÁCH, Mekong, Triết học, Anthony Bourdain, Kính sợ và run rẩy, sách, Trích dẫn, Tâm, Trích dẫn sách, Valentine, Søren Kierkegaard, trích dẫn, TÂM, Du Tử Lê, Tình yêu, Quốc Bảo, Sách, Trăm nhớ ngàn thương, MEKONG, Lam Phương, Khải Đơn, CỬU LONG, MEKONG - PHÙ SA PHIÊU BẠT, Thơ, Khúc thụy du, KHẢI ĐƠN" – PHANBOOK.VN

Ngày 21 tháng Tám năm 1913, Franz Kafka viết trong nhật ký của mình:Hôm nay tôi nhận được cuốn “Sách của quan toà” của Kierkegaard. Ðúng như tôi nghĩ, trường hợp anh ấy, mặc dù có những nét khác biệt lớn, vẫn giống tôi; ít ra anh ấy cũng ở cùng một phía của thế giới. Anh ấy như một người bạn đã giúp tôi khẳng định bản thân. [1]Mặc dù vào thời điểm đó, có lẽ Kafka chưa đọc được...