SÁCH PHÁT HÀNH 2022 – PHANBOOK.VN

BỘ LỌC SẢN PHẨM

Thương hiệu

SÁCH PHÁT HÀNH 2022

365 NGÀY AN LẠC - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH 365 NGÀY AN LẠC - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH
-25%

365 NGÀY AN LẠC - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH

Thích Nhất Hạnh

224,250₫ 299,000₫

365 NGÀY YÊU THƯƠNG - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH 365 NGÀY YÊU THƯƠNG - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH
-25%

365 NGÀY YÊU THƯƠNG - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH

Thích Nhất Hạnh

224,250₫ 299,000₫

ÁN GIẢ ÁN GIẢ
-25%

ÁN GIẢ

Friedrich Durrenmatt

81,750₫ 109,000₫

ÂN TÌNH ÂN TÌNH
-25%

ÂN TÌNH

Thích Chân Pháp Nguyện

186,750₫ 249,000₫

ÁO XƯA DÙ NHÀU ÁO XƯA DÙ NHÀU
-25%

ÁO XƯA DÙ NHÀU

Đỗ Hồng Ngọc

148,500₫ 198,000₫

CÁI BI
-25%

CÁI BI

Karl Jaspers

71,250₫ 95,000₫

CÁI CHẾT CỦA NỀN DÂN CHỦ CÁI CHẾT CỦA NỀN DÂN CHỦ
-25%

CÁI CHẾT CỦA NỀN DÂN CHỦ

Benjamin Carter Hett

208,500₫ 278,000₫

CHỈ LÀ NẮM LÁ TRONG TAY CHỈ LÀ NẮM LÁ TRONG TAY
-40%

CHỈ LÀ NẮM LÁ TRONG TAY

Nguyễn Duy Nhiên

118,800₫ 198,000₫

CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN NGHỀ CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN NGHỀ
-25%

CHUYỆN ĐỜI CHUYỆN NGHỀ

Võ Đắc Danh

345,000₫ 460,000₫

CỐ ĐỊNH MỘT ĐÁM MÂY (in lần thứ 3) CỐ ĐỊNH MỘT ĐÁM MÂY (in lần thứ 3)
-25%

CỐ ĐỊNH MỘT ĐÁM MÂY (in lần thứ 3)

Nguyễn Ngọc Tư

104,250₫ 139,000₫

ĐỈNH CAO ĐẾ QUỐC ĐỈNH CAO ĐẾ QUỐC
-25%

ĐỈNH CAO ĐẾ QUỐC

Eric T.Jennings

291,750₫ 389,000₫

HARUKI MURAKAMI VÀ ÂM NHẠC CỦA NGÔN TỪ HARUKI MURAKAMI VÀ ÂM NHẠC CỦA NGÔN TỪ
-25%

HARUKI MURAKAMI VÀ ÂM NHẠC CỦA NGÔN TỪ

Jay Rubin

336,000₫ 448,000₫

KÍNH SỢ VÀ RUN RẨY KÍNH SỢ VÀ RUN RẨY
-25%

KÍNH SỢ VÀ RUN RẨY

Søren Kierkegaard

139,500₫ 186,000₫

KINH TẾ NHẬT BẢN KINH TẾ NHẬT BẢN
-25%

KINH TẾ NHẬT BẢN

Trần Văn Thọ

171,000₫ 228,000₫

KÝ ỨC THEO DÒNG ĐỜI KÝ ỨC THEO DÒNG ĐỜI
-25%

KÝ ỨC THEO DÒNG ĐỜI

Phan Chánh Dưỡng

163,500₫ 218,000₫

LÂU ĐÀI CỦA NHỮNG SỐ PHẬN GIAO THOA LÂU ĐÀI CỦA NHỮNG SỐ PHẬN GIAO THOA
-25%

LÂU ĐÀI CỦA NHỮNG SỐ PHẬN GIAO THOA

Italo Calvino

120,000₫ 160,000₫

LỊCH SỬ TIỀN TỆ
-25%

LỊCH SỬ TIỀN TỆ

Jack Weatherford

204,000₫ 272,000₫

LINH SƠN LINH SƠN
-25%

LINH SƠN

Cao Hành Kiện

201,750₫ 269,000₫

LƯỢC SỬ TRÁI TIM LƯỢC SỬ TRÁI TIM
-25%

LƯỢC SỬ TRÁI TIM

SANDEEP JAUHAR

183,750₫ 245,000₫

MẸ CON SƯ TỬ - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH MẸ CON SƯ TỬ - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH
-25%

MẸ CON SƯ TỬ - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH

Thích Nhất Hạnh

134,250₫ 179,000₫

MỖI HƠI THỞ MỘT NỤ CƯỜI - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH MỖI HƠI THỞ MỘT NỤ CƯỜI - Thiền sư THÍCH NHẤT HẠNH
-25%
MỘT DÒNG HỌ DO THÁI - Camille de Toledo
-25%

MỘT DÒNG HỌ DO THÁI - Camille de Toledo

Camille de Toledo

186,750₫ 249,000₫

MỘT LƯỢC SỬ VỀ VẠN VẬT MỘT LƯỢC SỬ VỀ VẠN VẬT
-25%

MỘT LƯỢC SỬ VỀ VẠN VẬT

Ken Wilber

296,250₫ 395,000₫

MÙI HƯƠNG TRẦM MÙI HƯƠNG TRẦM
-30%

MÙI HƯƠNG TRẦM

Nguyễn Tường Bách

173,600₫ 248,000₫

1 2