TỤNG CA TÌNH YÊU

Cuộc đối thoại triết học giữa triết gia đương đại Pháp Alain Badiou với NicolasTruong trong chương trình “Sân khấu ý tưởng” là chất liệu chính của tác phẩm này.Phải tái tạo tình yêu. Nhưng tình yêu cần được tái tạo như thế nào?VỀ TÁC PHẨM“Ai không khởi sự từ tình yêu sẽ chẳng bao giờ biết triết học là gì”, Platon từng viết.Ở Tụng ca tình yêu, trong vai triết gia – người tình, Badiou đã soi rọi bản chất...