Chỉ riêng một lời của Gabriel García Márquez, rằng “Nếu tôi có thể viết một cuốn tiểu thuyết như Pedro Páramo của Juan Rulfo thì tôi sẽ bẻ bút không viết nữa”, là đủ để người ta nhất định phải đọc Pedro Páramo."Pedro Páramo" trong ấn bản của Phanbook và NXB Hội nhà văn hợp tác xuất bản Và, kiệt tác sinh ra kiệt tác. Cũng như James Joyce đã đĩnh ngộ Odysseus của Homère, để rồi viết nên một kỳ...