Trích dẫn sách – tagged "sách, TRÍCH DẪN SÁCH, Kính sợ và run rẩy, Kitchen Condidential, Valentine, Mekong, Mekong - Phù sa phiêu bạt, SÔNG MEKONG, bao chi, Anthony Bourdain, Quốc Bảo, Sách, Trăm nhớ ngàn thương, MEKONG, Trích dẫn, an ninh mạng, Triết học, công nghệ máy tính, Tâm, Trích dẫn sách, trích dẫn, TÂM, Du Tử Lê, Tình yêu, Lam Phương, Khải Đơn, CỬU LONG, MEKONG - PHÙ SA PHIÊU BẠT, binh luan, Søren Kierkegaard, Thơ, Khúc thụy du, KHẢI ĐƠN, BỊ THEO DÕI, Edward Snowden" – PHANBOOK.VN

hiến chương yêu ngày 14.2**Nguyễn Bích, Trúc Hồ soạn thành ca khúcem đã biết Hiến chương nào cũng vậy,có những điều bắt buộc chúng ta theo(như ngày mai thi lấy bằng lái xe)ta cẩn thận ghi những điều phải nhớ.I.khi em lạnh, tôi biến thành ngọn lửa,cửi thương yêu, than đỏ hực ân tìnhem cần thơ cho sáng dậy thơm hơntôi lập tức hóa thân thành vần điệu.II.khi em bước tôi biến thành chiếc kiệungựa hai hàng, tứ mã chắc......