Trích dẫn sách – tagged "sách, TRÍCH DẪN SÁCH, Kính sợ và run rẩy, Kitchen Condidential, Valentine, Mekong, Mekong - Phù sa phiêu bạt, SÔNG MEKONG, bao chi, Anthony Bourdain, Quốc Bảo, Sách, Trăm nhớ ngàn thương, MEKONG, Trích dẫn, an ninh mạng, Triết học, công nghệ máy tính, Tâm, Trích dẫn sách, trích dẫn, TÂM, Du Tử Lê, Tình yêu, Lam Phương, Khải Đơn, CỬU LONG, MEKONG - PHÙ SA PHIÊU BẠT, binh luan, Søren Kierkegaard, Thơ, Khúc thụy du, KHẢI ĐƠN, BỊ THEO DÕI, Edward Snowden" – PHANBOOK.VN

Ngày 21 tháng Tám năm 1913, Franz Kafka viết trong nhật ký của mình:Hôm nay tôi nhận được cuốn “Sách của quan toà” của Kierkegaard. Ðúng như tôi nghĩ, trường hợp anh ấy, mặc dù có những nét khác biệt lớn, vẫn giống tôi; ít ra anh ấy cũng ở cùng một phía của thế giới. Anh ấy như một người bạn đã giúp tôi khẳng định bản thân. [1]Mặc dù vào thời điểm đó, có lẽ Kafka chưa đọc được...